Actievoorwaarden hoofdprijs

Verloting 5 Gangen menu diner bij de Basiliek

Deelname actie

 • Deelname aan actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je online hebt besteld op https://www.restaurantdebasiliek.nl/
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van De Basiliek zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt vermeld in de sociale media post of e-mail.
 • De Basiliek is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een verloting krijgt persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres welke gebruikt is voor de bestelling van de paasbrunch. De winnaar wordt tevens vermeld op onze SM kanalen.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • De Basiliek is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen diner om te ruilen voor een geldbedrag.
   

 

Prijs

 • 5 Gangen diner met een gratis fles wijn, andere dranken zijn voor eigen rekening.

 

Ga terug naar het bezorgmenu