Actievoorwaarden moederdag

Verloting High Tea/High Wine bij de Basiliek

Deelname actie

 • Deelname aan actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je online een high wine of high tea voor moederdag hebt besteld op https://www.restaurantdebasiliek.nl/
 • Upload de foto of video op je facebook of Instagram pagina en plaats de hashtag: #Restaurantdebasiliekmoederdag
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven·    
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van De Basiliek zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt vermeld in de sociale media post of e-mail.
 • De Basiliek is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.
 • De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Restaurant de Basiliek.   

 

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 

Inzending 

 • Een foto of video mag niet aanstootgevend zijn en er mogen geen sterke drank, drugs, of rookwaren in beeld zijn.

 

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een verloting krijgt persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres welke gebruikt is voor de bestelling van de high wine/high tea. De winnaar wordt tevens vermeld op onze SM kanalen.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • De Basiliek is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen high wine/high tea om te ruilen voor een geldbedrag.
   

 

Prijs

 • 1x voor de besteller van een High Wine: Voor 4 personen een High Wine zodra het restaurant weer open kan.
 • 1x voor de besteller van een High Tea: Voor 4 personen een High Tea zodra het restaurant weer open kan.

 

Ga terug naar het menu